• Tiến độ dự án 07

  Là dự án nhà xã hội đầu tiên tại quận 8 với vị trí đăc địa , tiện ích hiện đại cao cấp , hàng loạt ưu đãi khi mua . Dự án Green River do Công ty TNHH 276 Ngọc Long là chủ đầu tư và ngân hàng ViettinBank hỗ trợ cho vay 70% còn tiện cho khách hàng về quy trình thanh toán hợp lý và đơn giản khi mua .

 • Tiến độ dự án 06

  Là dự án nhà xã hội đầu tiên tại quận 8 với vị trí đăc địa , tiện ích hiện đại cao cấp , hàng loạt ưu đãi khi mua . Dự án Green River do Công ty TNHH 276 Ngọc Long là chủ đầu tư và ngân hàng ViettinBank hỗ trợ cho vay 70% còn tiện cho khách hàng về quy trình thanh toán hợp lý và đơn giản khi mua .

 • Tiến độ dự án 05

  Là dự án nhà xã hội đầu tiên tại quận 8 với vị trí đăc địa , tiện ích hiện đại cao cấp , hàng loạt ưu đãi khi mua . Dự án Green River do Công ty TNHH 276 Ngọc Long là chủ đầu tư và ngân hàng ViettinBank hỗ trợ cho vay 70% còn tiện cho khách hàng về quy trình thanh toán hợp lý và đơn giản khi mua .

 • Tiến độ dự án 04

  Là dự án nhà xã hội đầu tiên tại quận 8 với vị trí đăc địa , tiện ích hiện đại cao cấp , hàng loạt ưu đãi khi mua . Dự án Green River do Công ty TNHH 276 Ngọc Long là chủ đầu tư và ngân hàng ViettinBank hỗ trợ cho vay 70% còn tiện cho khách hàng về quy trình thanh toán hợp lý và đơn giản khi mua .

 • Tiến độ dự án 03

  Là dự án nhà xã hội đầu tiên tại quận 8 với vị trí đăc địa , tiện ích hiện đại cao cấp , hàng loạt ưu đãi khi mua . Dự án Green River do Công ty TNHH 276 Ngọc Long là chủ đầu tư và ngân hàng ViettinBank hỗ trợ cho vay 70% còn tiện cho khách hàng về quy trình thanh toán hợp lý và đơn giản khi mua .

 • Tiến độ dự án 02

  Là dự án nhà xã hội đầu tiên tại quận 8 với vị trí đăc địa , tiện ích hiện đại cao cấp , hàng loạt ưu đãi khi mua . Dự án Green River do Công ty TNHH 276 Ngọc Long là chủ đầu tư và ngân hàng ViettinBank hỗ trợ cho vay 70% còn tiện cho khách hàng về quy trình thanh toán hợp lý và đơn giản khi mua .

 • Hoàn tất công việc thi công ép cọc dự án Khu Nhà ở xã hội Hưng Phát

  Vào lúc 16h ngày 18/04/2018 tim cọc mã số C63 ( tim số 2929 ) cũng là tim cọc cuối cùng được ép xuống phần móng công trình, kết thúc công việc thi công ép cọc tại dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Phát.

  Sau đây là một số hình ảnh thi công tại công trình:

   

   

   

 • Tín dụng chuyển dịch sang người mua nhà, xu thế phát triển bền vững

  (ĐTCK) Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản của 5 tháng đầu năm đã tăng trưởng chậm lại so với năm 2016. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là tăng trưởng tín dụng đang có xu hướng chuyển dịch sang vay sửa chữa mua nhà.

 • TP.HCM tiếp tục đẫy mạnh chương trình phát triển nhà ở

  UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức xây dựng chương trình phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 và kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017.

  Theo đó, Sở Xây dựng đảm bảo thời gian trình HĐND Thành phố và UBND Thành phố xem xét thông qua và phê duyệt trong năm 2017; xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017, trình UBND  Thành phố trong quý II/2017.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu UBND Thành phố bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội hàng năm và 5 năm của Thành phố.

  Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao hướng dẫn UBND các quận, huyện rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung, xác định các dự án nhà ở xã hội đã được duyệt đồ án thiết kế đô thị để phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với dự án nhà ở xã hội theo yêu cầu của Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia,  Luật Quy hoạch đô thị và Luật Nhà ở.

  ĐTCK

 • Các đối tượng được mua nhà ở xã hội

  Các đối tượng được mua nhà ở xã hội

  • Đối tượng 1: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
  • Đối tượng 2: Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
  • Đối tượng 3: Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
  • Đối tượng 4: Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; ( Áp dụng hộ kinh doanh tự do không nộp thuế);
  • Đối tượng 5: Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
  • Đối tượng 6: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
  • Đối tượng 7: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; ( phải nộp bảng photo quyết định bổ nhiệm)
  • Đối tương 8: Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 điều 81 của Luật này;
  • Đối tượng 9: Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
  • Đối tượng 10: Hộ gia đình, cá nhân  thuộc diện  bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

  ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

  VỀ NHÀ Ở:

  • Chưa sở hữu nhà ở
  • Hoặc sở hữu nhưng diện tích sử dụng bình quân< 10 m2/người.

  VỀ CƯ TRÚ:

  • Có hộ khẩu(nơi có dự án triển khai và không cần BHXH)
  • Hoặc KT3 1 năm trở lên + đóng BHXH 1 năm.
  • Hoặc xác nhận tạm trú 1 năm trở lên + đóng BHXH 1 năm.

  VỀ THU NHẬP:

  • Thu nhập dưới mức chịu thuế TNCN ( dưới 9 triệu/tháng)
  • Thu nhập cao nhưng được giảm trừ gia cảnh về mức không phải đóng thuế
  • Thu nhập không thể xác định hay lao động tự do.

  Lưu ý: Trường hợp có vợ, chồng thì bổ sung thủ tục cho chồng/vợ

  NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

  • Thu nhập tối đa 9 triệu/ tháng ( không đóng thuế TNCN). Nếu thu nhập trên 9 triệu/ tháng nhưng có giảm trừ gia cảnh, sau khi giảm trừ gia cảnh trở về mức không đóng thuế TNCN
  • Trường hợp đã đăng ký nhà ở XH ở một dự án khác, muốn mua thì khách hàng phải đến dự án đã đăng ký trước đó để xác nhận không mua nữa với CĐT mới được tham gia
  • Nếu 2 vợ chồng có 1 người thuộc diện đóng thuế TNCN thì người đứng tên là người không đóng thuế( người còn lại chọn mẫu tư khai – Biễu Mẫu 06)
  • Trường hợp có 2 số bảo hiểm XH nhưng sổ sau chưa đủ 1 năm thì phải photo sổ trước để cộng vào 2 sổ cho đủ 1 năm trở lên
  • Trường hợp doanh nghiệp nợ BHXH thì phải có giấy xác nhận của cơ quan BHXH đã báo cáo 1 năm
  • Đã mua BHXH nhưng có thời gian nhưng đóng thì phải đóng lại 1 tháng trước khi nộp hồ sơ