Các đối tượng được mua nhà ở xã hội

Các đối tượng được mua nhà ở xã hội

 • Đối tượng 1: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Đối tượng 2: Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 • Đối tượng 3: Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
 • Đối tượng 4: Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; ( Áp dụng hộ kinh doanh tự do không nộp thuế);
 • Đối tượng 5: Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Đối tượng 6: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 • Đối tượng 7: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; ( phải nộp bảng photo quyết định bổ nhiệm)
 • Đối tương 8: Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 điều 81 của Luật này;
 • Đối tượng 9: Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
 • Đối tượng 10: Hộ gia đình, cá nhân  thuộc diện  bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

VỀ NHÀ Ở:

 • Chưa sở hữu nhà ở
 • Hoặc sở hữu nhưng diện tích sử dụng bình quân< 10 m2/người.

VỀ CƯ TRÚ:

 • Có hộ khẩu(nơi có dự án triển khai và không cần BHXH)
 • Hoặc KT3 1 năm trở lên + đóng BHXH 1 năm.
 • Hoặc xác nhận tạm trú 1 năm trở lên + đóng BHXH 1 năm.

VỀ THU NHẬP:

 • Thu nhập dưới mức chịu thuế TNCN ( dưới 9 triệu/tháng)
 • Thu nhập cao nhưng được giảm trừ gia cảnh về mức không phải đóng thuế
 • Thu nhập không thể xác định hay lao động tự do.

Lưu ý: Trường hợp có vợ, chồng thì bổ sung thủ tục cho chồng/vợ

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

 • Thu nhập tối đa 9 triệu/ tháng ( không đóng thuế TNCN). Nếu thu nhập trên 9 triệu/ tháng nhưng có giảm trừ gia cảnh, sau khi giảm trừ gia cảnh trở về mức không đóng thuế TNCN
 • Trường hợp đã đăng ký nhà ở XH ở một dự án khác, muốn mua thì khách hàng phải đến dự án đã đăng ký trước đó để xác nhận không mua nữa với CĐT mới được tham gia
 • Nếu 2 vợ chồng có 1 người thuộc diện đóng thuế TNCN thì người đứng tên là người không đóng thuế( người còn lại chọn mẫu tư khai – Biễu Mẫu 06)
 • Trường hợp có 2 số bảo hiểm XH nhưng sổ sau chưa đủ 1 năm thì phải photo sổ trước để cộng vào 2 sổ cho đủ 1 năm trở lên
 • Trường hợp doanh nghiệp nợ BHXH thì phải có giấy xác nhận của cơ quan BHXH đã báo cáo 1 năm
 • Đã mua BHXH nhưng có thời gian nhưng đóng thì phải đóng lại 1 tháng trước khi nộp hồ sơ